Nieuwe tariefregeling vanaf 2021: Moeten we er voor vrezen?

Aan de hand van een aantal simulaties en verschillende scenario’s proberen we duidelijkheid te scheppen dat vrees overbodig is.

De terugdraaiende teller verdwijnt, dat betekent concreet dat men zal betalen voor alle energie die men verbruikt, dus afneemt van het net. De stroom die men niet onmiddellijk kan verbruiken terwijl men produceert, wordt terug op het net gezet. Hiervoor zal meen een vergoeding ontvangen van de energieleverancier, dit wordt het injectietarief genoemd.

Simulatie:

Een gemiddeld gezin verbruikt 3.500 kWh op jaarbasis. We nemen het gemiddelde van de nettarieven en het prosumententarief, omdat dit per regio beperkt kan afwijken.

Gemiddeld dagtarief: 11 eurocent per kilowattuur
Injectietarief: 4 eurocent per kWh.

De terugdraaiende teller: wat was het?

Indien uw zonnepanelen evenveel opbrachten als uw verbruik, dan klokte de terugdraaiende teller af op 0 kWh. Dit komt er niet op neer dat u dan niets meer hoeft te betalen. U betaalt het zogenoemde prosumententarief, vergoeding voor het gebruik van het net. Men betaalt jaarlijks gemiddeld 280 EUR aan prosumententarief bij een omvormer met een vermogen van 3,5 kW. Bij een hoger vermogen loopt het prosumententarief uiteraard op.

Hiernaast heeft men nog:

  • Meterhuur (tarief databeheer): 13 eur op jaarbasis
  • Heffing: 5,20 eur
  • Vaste vergoeding: 50 euro

 

Nieuwe tariefregeling: wat wordt het?

Als u al over zonnepanelen en een slimme (digitale) meter beschikt, valt u meteen onder de nieuwe tariefregeling. De impact op uw factuur is grotendeels afhankelijk van uw zelfverbruik: hier is de hoeveelheid energie die u verbruikt op het moment dat uw zonnepanelen produceren belangrijk. Hieronder benoemen we een aantal scenario’s, zie alsook de tabel. We hanteren ons verbruik van 3.500 kWh wat we reeds hierboven hebben gebruikt.

 

Twee zelfverbruik scenario’s

 

 

                                                                                                                                         Terugdraaiende teller                                 Nieuwe tarief                       Nieuwe tarief

                                                                                                                                                                                                    met 50% zelfverbruik                   met 70% zelfverbruik

Vaste vergoeding 50 euro 50 euro  50 euro
Variabele energiekosten (energiecomponent + kosten groene stroom + kosten warmtekrachtkoppeling) 0 euro 192,50 euro 115,50 euro
Prosumententarief 280 euro / /
Overige variabele nettarieven (distributie en transmissiekosten) 13 euro 227,50 euro 136,50 euro
Heffing 5,16 euro 14,00 euro 10,50 euro
Totale verbruikskosten  348,16 euro 484,00 euro 312,50 euro
Vergoeding injectie / 70 euro 42 euro
Totaal factuurbedrag 348,16 euro 414,00 euro 270,50 euro
Verschil met terugdraaiende teller / +211,44 euro -77,66 euro

 

*Alle prijzen zijn inclusief BTW!

 

[/vc_column_text]

Scenario 1: zelfverbruik 50%

Wanneer u uitgaat van het gericht afstemmen van verbruik op de momenten van productie  (wasmachine, afwasmachine, elektrische wagen opladen tijdens weekends, gebruik lucht-lucht warmtepomp voor koeling in zomer of winter wanneer er productie is) verhoogt het zelfverbruik naar circa 50%. In dit geval neemt u nog 1.750 kWh af van het net aan een kostprijs van 484,00 euro. Zelf ontvangt u dan nog 70,00 euro voor de geïnjecteerde stroom. Volgens dit scenario betaalt u 65,84 euro meer dan bij de terugdraaiende teller.

Scenario 2: zelfverbruik 70-80%

Als u het eigenverbruik op de momenten van productie nog nauwkeuriger kunt afstemmen d.m.v. een thuisbatterij verhoogt het zelfverbruik naar circa 70%. In dit geval neemt u nog 1.050 kWh af van het net aan een kostprijs van 312,50 euro. Zelf ontvangt u dan nog 42,00 euro voor de geïnjecteerde stroom. Bij dit scenario doet u een netto voordeel van 77,66 euro.

 

Impact varieert sterk

Onze test bevestigt de stelling dat de impact bij een kleinere particuliere installatie – gecombineerd met de éénmalige compensatiepremie die werd verkondigd ten belope van maximaal 1.500 euro – zeer beperkt is, toch vooral als u uw eigen verbruik weet te verhogen.
Wel is het zo dat mensen met enkel een warmtepomp minder goed af zijn. Hun warmtepomp verbruikt veel energie tijdens de winter, net op dagen dat er weinig tot geen productie is. Dat belemmert alvast een hoger zelfverbruik. Men verwacht hiervoor een speciale regeling.

Energieprijzen vergelijken loont

Energieprijzen vergelijken loont. De tarieven van de energieleveranciers variëren sterk voor het verbruik als voor de injectie. Slim de energieprijzen vergelijken is dan wel aangewezen. Dit kan u snel via Mijnenergie.be

Omdat de verbruiks- en injectieovereenkomst bij de meeste energieleveranciers aan elkaar verbonden zijn, focust u dan op de aanbieder die voor de combinatie van beide elementen u de voordeligste oplossing aanreikt.